آشنایی با خانواده مشکین فام

استاد حبیب مشکین فام در طول زندگی با همسر خود خانم «رقیه روشن شاه» صاحب ۸ فرزند (۶) پسر و ۲ دختر گردید که در اثر تلاش و توجه او به موقعیتهای در خور و با اهمیتی دست یافته و موجب کسب اعتبار اجتماعی در زمینه علم فرهنگ و مبارزه بعنوان خانوادهای خوشنام و اصیل در شیراز گردیدند.

او فردی مذهبی و معتقد با روحیه ای مقاوم و آزادی خواهانه بود تا جائیکه خود و فرزندانش در آغاز دهه پنجاه بارها توسط عمال رژیم شاه دستگیر شده و به زندان افتادند. اما داغ زودرس از دست دادن همسر و ۲ تن از فرزندانش شهید عبدالرسول و حسین مشکین فام آهسته آهسته او را از پای درآورد و در سال ۱۳۸۰ به رحمت ایزدی پیوست و در قطعه خانواده شهدا در دارالرحمه شیراز به خاک سپرده شد. که ذکر نام برخی از آنها ضروری می نماید.

فهرست
error: محتوا محافظت شده است