مدرك درجه ١ هنرى

تجليل پروفسور دكتر هانس مارتين هينز رئيس شوراى جهانى موزه ها ازحسن مشكين فام‎‎

تجليل پروفسور دكتر هانس مارتين هينز رئيس شوراى جهانى موزه ها ازحسن مشكين فام‎‎ در روزنامه

تجليل و انتشار تمبر يادبود در مراسم رونمائى اولين جلد كتاب دائره المعارف صد سال – 1‎‎

تجليل و انتشار تمبر يادبود در مراسم رونمائى اولين جلد كتاب دائره المعارف صد سال – 2

لوح های افتخار انتخاب موزه هنر مشکین فام به عنوان موزه برتر خصوصی در چندین سال متوالی در ایران

فهرست
error: محتوا محافظت شده است