آثار استاد غلامحسین صابر

(متولد١٣٢٠ شيراز) و دبير تاريخ و جغرافيا

از نقاشان خودساخته و مدرسين برجسته هنرنقاشى شيرازاست كه طى بيش ازنيم قرن باتلاش وكوشش درتدريس هنر تاثير بسزايى دراشاعه هنرنقاشى وهمچنين عكاسى داشته وتعدادزيادى ازهنرجويان ايشان هم اكنون خودازمدرسين ،گالرى داران وهنرمندان معتبردرشيراز،ايران وخارج ازكشوربوده وموقعيت هاى هنرى معتبرى رادارا ميباشند كه نمونه هايى ازآثاراستادصابر وتعدادى ازهنرجويان ايشان گردآورى شده ودرگالريهاى مختلف موزه نگهدارى ميشود،كه ازجمله اين هنرمندان نقاش ميتوان به استادان :

خليل توللى ،حسن مشكين فام،زهراانتظارى،عليرضاعطروش ، بهنام خاوران،مهرزادنژند،شهريارزارع،كتايون روحى،رئوف حقيقى،اميدمشكسار،محمدرضاكشاورزى ، حسين ميرزايى،محمدعلى پرواز،قاسم حقيقى .مهدى رضاييان،كاظم رضاييان،حسن زارع،رضيه برزگر،احمدعلامه دهر،آرش صداقت كيش و….نام برد ،كه نمونه هايى ازآنهارا ميتوان دراين مجموعه مشاهده نمود.

آثار نقاشان شیرازی پیرو مکتب کمال الملک

دراين گالرى اسناد،مدارك ،عكسها وتابلوهايى ازپيروان شيرازى مكتب كمال الملك ازتصاوير استادمحمدغفارى(كمال الملك)وهنرجويان درمدرسه صنايع مستظرفه و نسل اول ازجمله استادان ،سيدصدرالدين شايسته شيرازى،محموداولياء وهمچنين شاگردان آنها ،همچون استادان ،كاظم اردوبادى،ناصرنمازى،كاظم اژدرى وبالاخره،استادان سيدعبدالرسول سجادى ،غلام يونسى ،اسماعيل طهمورثى نژاد، عزت مهندسى و….قراردارد.

آثار نقاشی استاد بیژن بهادری کشکولی

نقاش منحصر به فرد عشاير فارس و ايران ( شيراز ١٣٩٧ – ١٣٠٤ ايل قشقائى )

آثار نقاشی بیژن بهادری کشکولى-(١٣٩٤-١٣٠٧) ، سندی معتبر در زمینه‌ی قوم‌نگاری و گونه‌شناسی است. هم از دید جامعه‌شناسی، فرهنگ‌شناسی، جغرافیا و آداب و رسوم و هم از نظر بافت و فضا و تمام مختصات فرهنگ و زندگی ایلات و عشایر کشکولی و قشقایی. نقاشى كه با حس دقیق و نگاه تیزبین ایلاتی خود همه‌چیز را با دقت نگريسته و صحنه‌های یک زندگی ایلی را ازتمامى زوايا با وسواس به تصویر كشيده است.

اوكه نقاشى رابطورخودآموزوبراساس ميل وعلاقه واستعدادذاتى خويش بدون هيچ استادى فراگرفته ،سالها وقت خودرانيزدركنارنقاشى باقدم پيش گذاشتن براى همكارى بامحمدبهمن بيگى صرف باسوادكردن كودكان ايل قشقايى نموده وچندين سال درراههاى صعب العبور ،غالباباپاى پياده براى تدريس به مدارس عشايرى رفته است . نقاشى كه تمامى موضوعات وتصاويرموردعلاقه اوبرگرفته ازفضاى زندگى ايلى است.ازصحنه هاى عادى روزمره مانندپشم ريسى وپختن نان ودوشيدن شيرگرفته ،تاصحنه هاى شكاروجنگ وصلح وعروسى وكوچ وييلاق وقشلاق دردشتهاى بيكران ،وكوهها وچشمه هاوبلوط زارهاى مسيرراه.

ازديگرويژه گيهاى آثارنقاش توجه واهميت حيوانات درزندگى روزمره ايلى وهمچنين نقش رنگ درلباسها ونقوش دردست بافهااست كه بيانگرخلوص ونشاط درزندگى ايلى است .به همين خاطراست كه فضاى آثارنقاش ،روشن ،سرزنده وسرشارازروح زندگى است. تکنیک و وسیله‌های به کار گرفته شده در تمامی کارها آبرنگ است آن‌هم روی مقوا… در همه‌ی تصاویر سادگی و صداقت به چشم می‌خورد، همان خصلت و روحیه‌ای که جزء طبیعت و خصایل ذاتی ایلیاتی‌هاست درست مثل شخصیت خود بیژن بهادری ، چه در زندگی خصوصی و چه در ارتباطش با مردم و جامعه .

به دنبال گشایش موزه‌ی هنر مشکین‌فام با برگزاری نمایشگاه و بزرگداشت او یکی از گالری‌های موزه به آثار او اختصاص یافت و اولین تقویم عشایری ایران در سال ١٣٨٤ با بهره‌گیری از نقاشی‌های او توسط موزه هنرمشكين فام منتشر گرديد. بیژن بهادری کشکولی و آثارش از نمونه‌های بارز و نادر یک نقاش خودساخته و غیر‌آکادمیک است. درست مثل همه‌ی هنرمندان بومی و قبیله‌ای یا از نوع هنرمندان پریمیتیو یا نائیف از قبیل “هانری روسو”، “گراندما موسس”، “لاکویچ” و دیگران. اکنون اغلب خانه‌های مردم قشقائی و حتی سایر عشایر ایران در پهنه‌ی زندگی ایلی مزین به نقاشی‌های زیبا و بی‌نظیر بیژن بهادری کشکولی است.

آثار نقاشی استاد محمد علی شیوایی (کاکو)

استاد محمد على شيوايى ،معروف به”كاكو”(١٣٨٤-١٣١٣شيراز) نيز ازپيشگامان هنرنوگراى فارس وايران است وشايد بتوان به نوعى اورا ازاولين هنرمندان درسبك “كوبيسم”و”كلاژ” درايران به حساب آورد. او كه درس خوانده مدرسه هنرهاى زيباى پاريس دردوران پس ازجنگ جهانى دوم بود ،باتاثيرپذيرى ازآثار”پابلوپيكاسو” و “ژرژ براك”،بابكارگيرى خط وسطح وتركيب وفرم ،به فضايى ديگر گونه وشخصى وبه گفته خوداو “كوبيسم اكسپرسيو” رسيد وباتوجه به تفكرات عرفانى،سوژه هاوفضاى آثارش رنگ شرقى به خودگرفت.

اوازعلاقمندان به حضوردركافه ها ومحافل هنرى پاريس،بخصوص كافه “كوپل”و”سلكت” ، درمحله” مونپارناس” يعنى محل گردهمايى هنرمندان ونويسندگان وفيلسوفان ازجمله”ژان پل سارتر”، “آلبركامو”،”اسيپ زادكين”، “آلبرتوجياكومتى” و…. بود.اما پس از بازگشت به ايران وآشنايى و دوستيش با “سهراب سپهرى” شاعرونقاش و”تيناتهرانى” نويسنده ورويكرد به مسائل عرفانى ،به انزواطلبى روى آورد. سوژه هاى موردعلاقه او،مردنوازنده،زن نوازنده،طبيعت بيجان باميز وسازهاى ايرانى مانند تنبك ،تار، سه تار،دف ،وگاهى گل وظرف وميوه وبخصوص پرنده است .

درسال ١٣٨٤ تعدادى ازطرح هاوتابلوهاى اوتوسط موزه خريدارى وهمراه با وسائل وابزارنقاشى ايشان ،اهدائى خانواده اش به موزه هنرمشكين فام منتقل ودربخش ويژه اى به نمايش درآمدوهمزمان بزرگداشتى درهمين موزه باحضورهنرمندان وفرهنگوران درستايش ايشان برگزارگرديد.هم اكنون اسنادقابل توجه ومنحصربفردى شامل مدارك ،عكسها وفيلم ها ومصاحبه هاى حسن مشكين فام باايشان درآرشيو موزه نگهدارى مى شود.

آثار نقاشی استاد خلیل توللی

(آلمان ١٤٠٠-١٣١٩ شيراز)

وى ازاستادان نوگراى هنرنقاشى شيرازوايران بود كه تحصيلات خودرادر رشته نقاشى،گرافيك ومجسمه سازى دردانشگاه تهران به پايان رساند واز١٣٥٧تا ١٣٦٦ مدرس هنر در اداره فرهنگ وارشادبوشهر وشيراز بوده ومدت ٢سال رابه فراگيرى يك دوره هنردرايندياناى آمريكاگذرانده بود٠وى از١٣٦٧ همراه باخانواده به ناچاربه كشورآلمان مهاجرت نموده وبابرگزارى نمايشگاه وتدريس هنربه فعاليت هاى هنرى خودادامه داده است. او قدرت وتوانايى بسياربالايى دربكارگيرى تكنيك ها وابزارمختلف طراحى ورنگ آميزى داشت وازنظرسبك وتكنيك كارش بسيارمتنوع بود ،ازطرح هاى ساخته وپرداخته وبسيارزيباى آكادميك تاضربات سيال وگاه خشن لحظه اى.

استادخليل توللى درونى پرجنب وجوش داشت وموضوع كارهايش رابيشتر پرتره،كارهاى ذهنى وگرافيكى و اكسپرسيونيستى وگاه سوژه هاى تخيلى شاعرانه تشكيل ميداد.امابخش مهمى ازكارهايش بازتاب مسائل اجتماعى وسياسى سرزمين او بود،آثارى بسيار،خلاقانه ، ازنظرسبك وروش وجسورانه ،هم ازنظر انتخاب وهم اجراى بسيا رقدرتمند وخلاقانه وكم نظير. درسال ١٣٨٣ بزرگداشت ونمايشگاهى ازآثاراين هنرمند درموزه هنر مشكين فام برگزارگرديد وبااهداء تعدادى ازآثار،گالرى بخش آثاراين هنرمند گشايش يافت.

آثار نقاشی استاد جمشید کریمی

جمشید کریمی (متولد ۱۳۲۶ درشیراز ) بدون شک یکی از نخبگان عرصه هنر امروز ماست. کسی که افکار و آثارش مرزهای جغرافیایی را درنوردیده و با شناخت و آگاهی و دید بالایی که دارد قادر به بررسی و تجزیه و تحلیل دقیق هنر امروز ماست ، که اگر قدرت و شناخت تکنیکی و ذهن خلاق ا و را نیز مد نظر قرار دهیم از او شخصیتی منحصر به فرد در قلمرو هنر معاصر خواهیم داشت.

بخش مهمی از کاراکترو شخصیت و فکر و توانایی جمشید کریمی را می‌توان در آثار گرافیکی او یافت زمینه و فضایی مشخص با زبان و تکنیک اجرایی مخصوص خود او. بدون هیچ شباهتی با آثار دیگران. زبانی که از همان ابتدا یعنی اواخر دهه سی (1338) با همان فضا و تکنیک آغاز گشته و طی دهه‌های بعد کامل و پخته گردیده. هم از نظر سوژه و هم تکنیک که خود به دو بخش طرح‌های سیاسی و اجتماعی و طرح‌های تخیلی و فلسفی تقسیم‌بندی می‌شود.

طرح‌های اعتراضی او واکنشی انسانی در برابر ناملایمات سیاسی و اجتماعی مربوط به دوره تاریخی زمان خويش است که با استفاده از سمبل‌های مقاومت از طرفی و ابزار تحقیر و فشار در مقابل یک دیگر استفاده می‌شود. آنهم در فضایی بی‌نهایت خشن و اکپرسیو و ملتهب.

كارها و فعاليتهائى كه پس ازمهاجرت اووخانواده اش ازسال ١٣٦٢به كشورآلمان همچنان درسطحى گسترده تر ادامه يافته ،كه ازجمله آنها مى توان به نقاشی صحنه‌های چند اپرای بزرگ در شهر‌های” بن “و “مونستر ” ، مانند نقاشی پانصد متر مربعی “اپرای مادام باتر فلای ” تا ملاقات و نامه‌نگاری با” گونتر گراس “و شرکت در نمایشگاه‌هایی همراه با آثار هنرمندان سرشناس آلمانی مثل “ماکس ارنست”، “جوزف بویز”، “ایمن دورف”، “آیشنا”، “پیتردوگ “و “نئو راوخ” با حضور صدراعظم وقت المان غربی و سایر شخصیت‌های معروف آن‌جا. باآرزوى سلامتى وتوفيق روزافزون براى اين هنرمند انسانگرا،متواضع وبسيارعلاقمندبه سرزمين مادرى خويش كه همچنان پركار به فعاليتهاى هنرى خودادامه مى دهد.

آثار نقاشی شاعرانه استاد حسن مشکین فام – نمونه آثار آبرنگ

تصویرگری استاد حسن مشکین فام بر اساس شعر های نیما یوشیج به مناسبت صدمین سال تولد شاعر

اين مجموعه شامل ١٢ طرح و اثر گرافيكى است است كه درسال ١٣٧٥ به مناسبت صدمين سال تولد نيما يوشيج و اعلام سال جهانى نيما ازطرف سازمان يونسكو درپاريس بامقدمه آيدين آغداشلو و ترجمه انگليسى دكتررضاپرهيزگارچاپ وانتشاريافته است.

اين مجموعه براساس شعرهای نيما باعناوين : قايق، ققنوس ، خروس ميخواند، مهتاب ، جغدى پير ، آى آدمها ، آقاتوكا، مرگ كاكلى ، دل فولادم ،ترامن چشم درراهم ، افسانه ، و قو ، انتخاب و با استفاده تركيبى از چندتكنيك طراحى ، چاپ سيلك ، آبرنگ ، مونوتيپ وكلاژ تصويرسازى گرديده وبيانگر تاثير پذيرى عميق ازفضاى شاعرانه آثارنيمااست وشامل بخش مهمى ازكارهاى دوران آثارسمبليك وشاعرانه نقاش است كه بخاطر اهميت آن موردنقدونظر چندتن از برجستگان شعروادب معاصر ایران ازجمله : سیمین دانشور، فریدون مشیری ،آیدین آغداشلو ، جوادمجابی، رضابراهنی ودیگران نیزقرارگرفته است.

اين مجموعه تاكنون بارها در ايران و چند كشور اروپايى ازجمله شيراز، موزه هنرهاى معاصراصفهان، گوتنبرگ (سوئد)، بن (آلمان )،دانشگاه دورهام (انگلستان ) ،و ادينبورگ (اسكاتلند) دركنارساير آثارسمبليك وشاعرانه نقاش ، درراستاى معرفى فرهنگ وادب معاصر ايران به نمايش درآمده و تعدادى از آنها توسط مجموعه داران خريدارى و دركشورهاى نامبرده نگهدارى مى شود.

تابلو ها و آثار سمبلیک و شاعرانه حسن مشکین فام

گالری پرتره ها – چهره های علمی، فرهنگی و هنری فارس

گالری آثار کلاسیک – آثار کپی از استادان بزرگ

فهرست
error: محتوا محافظت شده است