نمایشگاه عکس چهره های معاصر ایران – تهران – خانه عکاسان ایران 1378

برای تمام فصول – چهره های معاصر ایران

برای تمام فصول – چهره های معاصر ایران

نمایشگاه عکس و نقاشی در تالار شورای شهر گوتنبرگ سوئد سال 2000

نمایشگاه عکس و نقاشی در تالار کلیسای بتلهم شهر گوتنبرگ سوئد سال 2000

نقد نمایشگاه عکس در سوئد

نمایشگاه عکس چهره های معاصر شعر ایران – نگارخانه هنر معاصر شیراز 1382

نمایشگاه عکس و نقاشی در دانشگاه دورهام – انگلستان سال 2013

نمایشگاه عکس و نقاشی در دانشگاه کویت – سال 1389 AUK

نمایشگاه عکس از چهره های چاپ و نشر درتالار مرکز اسناد شیراز 1396

فهرست
error: محتوا محافظت شده است